Baanhon ke Darmiyan

Baanhon ke Darmiyan From Khamoshi

Baanhon ke darmiyan do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Baanhon ke darmiyan do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#

Dharkan bani zuban
F#AB C#+ D+C#+

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#

Dharkan bani zuban baanhon ke darmiyan
F#AB C#+ D+C#+ AB AB C#+B

Khulte band hote labo ki yeh an kahi
AA BAG# F#E EE E EG# E F#

MUSIC
***** EF#G#A G#F#EC# EF#G#A

Khulte band hote labo ki yeh an kahi
AA BAG# F#E EE E EG# E F#

Mujhse kaheri hai ke bad ne de bekhudi
AA BAG# F#E EE E E G# EF#

Mil yun ke dor jaye nas nas mein bijliyan
F#E DD A A AG# G# A B C#+D+C#+

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A
Jaane kya bole man dole sun ke badan
F#A F#A C#+B AG#F# F#G#F#G# F#E F#G# G#F#

Dharkan bani zuban
F#AB C#+ D+C#+

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Asmaan ko bhi yeh hasin raaz hai pasand
AA BA G# F#E EE E EG# EF#

Asmaan ko bhi yeh hasin raaz hai pasand
AA BA G# F#E EE E EG# EF#

Uljhi saanson ki awaaz hai pasand
AA BAG# F#E EEE EG# EF#

Moti loota rahi hai sawan ki badliyan
F#E DD AA AG# G#A B C#+D+C#+

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Baanhon ke darmiya do pyar mil rahen hai
AB AB C#+B A B AB D+C#+B A

Jaane kya jaane kya
F#A F#A F#A F#A

Bole man bole man
C#+B AG#F# C#+B AG#F#

Dole sun ke badan dharkan bani zuban
F#G#F#G# F#E F#G# G#F# F#AB C#+ D+C#+

Baanhon ke darmiyan
AB AB C#+B
Share this article :

0 comments:

Post a Comment